Doelstelling

De stichting is genaamd: Suver Skjin

Zij is gevestigd te Ysbrechtum, It Heechhiem 23, 8633 KK.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

Doel van de stichting Suver Skjin

De stichting stelt zich ten doel (zwerf)-afval opruimen op en rond het oppervlaktewater in de provincie Friesland.

De stichting tracht haar doel te bereiken door inzet van personen, geven van voorlichting, zorgen voor publiciteit  en inzet (schoonmaak) materiaal.